Wiadomość

Przedstawione poniżej informacje pochodzą ze strony http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych. 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Wyszukiwarka Internetowego Systemu Aktów Prawnych

  


 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - kliknij tutaj.
 • Aby poprać plik bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj

 


 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

 • Aby przejść do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych w celu pobrania Ustawy - kliknij tutaj.
 • Aby poprać Ustawę bezpośrednio z tego miejsca - kliknij tutaj