Wiadomość

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Rozwód definitywnie kończy byt danego małżeństwa. O stosowny wyrok można starać się, jeżeli między mężem i żoną nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak pamiętać, że mimo takiego rozkładu rozwód nie zawsze będzie możliwy.

Po pierwsze, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli negatywnie odbije się na dobru wspólnych małoletnich dzieci. Wynika to z ogólnie przyjętych założeń, że interes małoletnich powinien być chroniony przez prawo w sposób priorytetowy. Naruszenia dobra dziecka nie można jednak domniemywać, będzie badane każdorazowo w oparciu o całokształt okoliczności.

Po drugie, wyrok rozwodowy nie zostanie wydany, jeżeli

sprawiedliwosc

 

 

Przychodzi czasem taki moment, że coś się kończy. Uczucie już wygasło, ludzi zaczyna więcej dzielić niż łączyć a samo przebywanie i kontakt z drugą osobą jest coraz bardziej męczący. W takich sytuacjach najczęściej dochodzi do rozwodów, które to są oczekiwanym rozwiązaniem dla par ludzi, którzy kiedyś znaczyli dla siebie bardzo wiele, ale z czasem, cała ta chemia gdzieś uleciała.

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Małoletni pozostaje aż do uzyskania pełnoletności pod władzą rodzicielską matki i ojca. W niektórych przypadkach rodziców można jednak pozbawić tego atrybutu, co nastąpi przykładowo, jeśli będą oni nadużywać swojej pozycji lub rażąco zaniedbywać dziecko.

Jakie tak naprawdę skutki niesie ze sobą pozbawienie władzy rodzicielskiej?

W wyniku takiego zdarzenia rodzice tracą możliwość sprawowania pieczy nad osobą dziecka. W związku z tym, nie będą mogli być dalej przedstawicielami ustawowymi małoletniego i uczestniczyć w jego wychowaniu. Będą musieli również rozliczyć się z zarządu nad jego majątkiem, który dotychczas sprawowali.

Adwokat Marta Olejnik Hejne

Nierzadko małżonkowie, będąc po rozwodzie, pragną rozpocząć życie od nowa. Jednym z elementów realizacji tego zamierzenia jest powrót do swojego nazwiska sprzed ślubu. Prawo dopuszcza taką możliwość.

Jakie czynności trzeba więc podjąć, by do tego doprowadzić?

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, powróci do niego, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warto podkreślić, że uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie. Co ważne,