Wiadomość

Dziennik Gazeta Prawna e-wydanie

 

Gazetę można kupić korzystająć z linku: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=3037&pid=161105

(brak opłat za wysyłkę, plik do pobrania zaraz po zakupie w formatach (PDF, EPUB, MOBI oraz dostęp online)

wydawca: Infor Biznes

 

Codziennie:

 • komplet aktualnych wiadomości o biznesie, finansach, podatkach, pracy i prawie gospodarczym,
 • informacje i komentarze do wydarzeń ekonomicznych,
 • przejrzyste interpretacje przepisów prawa,
 • analizy, opinie ekspertów, praktyczne porady,
 • najnowsze wydarzenia z kraju ze świata, które mają wpływ na poziom życia i dobrobytu.

Gazetę wzbogacają:

 • dodatki specjalistyczne tylko dla prenumeratorów, niedostępne w kiosku: Księgowość i Podatki uzupełniony o dodatek Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja , Prawnik, Kadry i Płace uzupełniony o dodatek Ubezpieczenia i Świadczenia,
 • w każdy piątek specjalne magazynowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej w całości z tekstami społeczno-ekonomicznymi. Dodatkowo tylko dla prenumeratorów nowy specjalistyczny „Tygodnik Gazeta Prawna" w całości poświęcony tematyce z zakresu podatków, rachunkowości, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Pomoc dla urzędników, księgowych, kadrowych, przedsiębiorców i prawników!


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W opracowaniu: Zasady prowadzenia księgi Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań) Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, korekta kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty) Zamknięcie księgi (podsumowanie roczne zapisów, korekta remanentu) Opracowanie zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Więcej na temat tej publikacji.http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96634&pid=161105


EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE

 

EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE

 

Autor:  Agnieszka Filipek

 

 

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej:

- źródła finansowania polityki spójności

- przesłanki i cele polityki spójności

- proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym

- zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych

- aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich

Więcej na temat tej publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96492&pid=161105

 


 

JAK NALEŻY PŁACIĆ SKŁADKI OD UMÓW ZLECENIA W 2016 R.Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r.

 

Autor:  IZABELA NOWACKA

Publikacja zawiera zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń oraz w przypadku wystąpienia tzw. zbiegu umowy zlecenia z innymi tytułami do ubezpieczeń.

Więcej na temat tej publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96040&pid=161105

 


 

 UMOWY ZLECENIA I INNE UMOWY CYWILNO PRAWNE OD 1 STYCZNIA 2016Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno prawne od 1 stycznia 2016

 

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób wykonujących odpłatne umowy zlecenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Obowiązek ubezpieczeniowy będzie uzależniony od wysokości przychodu z każdej umowy zawieranej przez te osoby. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie najbardziej popularnych cywilnoprawnych form zatrudnienia, m.in. umów zlecenia, o dzieło czy kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych z członkami rad nadzorczych.

 Więcej na temat tej publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96048&pid=161105

 


 

SPADKI, TESTAMENTY, DAROWIZNY PO ZMIANACHSpadki, testamenty, darowizny po zmianach

 

Od 18 października 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Głównym celem zmian jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Jednocześnie zadbano, aby zmiana ta nie stała się źródłem nadmiernych, niepotrzebnych kosztów dla spadkobierców związanych z ustaleniem stanu majątku spadkowego (dotychczas ustalał je odpłatnie komornik sądowy, ewentualnie urząd skarbowy). 

Nowa regulacja uwzględnia interesy zarówno spadkobierców jak i wierzycieli spadkowych. Przepisy zawierają ponadto szereg innych, nowych rozwiązań z którymi warto się zapoznać.

Wydanie specjalne Poradnika Gazety Prawnej a w nim:

 • reguły dziedziczenia,
 • nowe zasady dotyczące przyjęcia spadku
 • co jest ważne przy spisywaniu testamentu,
 • jak przeprowadzić postępowanie spadkowe u notariusza a jak przed sądem,
 • ile wynosi podatek od spadku
 • jak unieważnić testament notarialny
 • jak przechowywać testament
 • kiedy można sporządzić europejskie poświadczenie dziedziczenia
 • jak sporządzić i odwołać darowiznę. 
  Informacje są poparte licznymi przykładami i wzorami wniosków.

 Więcej na temat publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96047&pid=161105 

 


 

NOWE PRAWA RODZICÓW - ZASIŁKI, URLOPY, ZWOLNIENIANowe Prawa Rodziców - zasiłki, urlopy, zwolnienia

 

Nowe prawa rodziców - pierwszy i jedyny na rynku kompleksowy poradnik wskazujący rodzicom jak w praktyce korzystać z nowych przepisów po 1 stycznia 2016 r., a firmom – jak je stosować.


Nowe przepisy zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach.


Każdy rodzic może sprawdzić, jak od 2 stycznia 2016 r. będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego. Będzie mógł zastosować znajdujące się w publikacji wzory wniosków, które należy złożyć ubiegając się o te urlopy.

Każda firma uzyska instrukcje rozliczeń urlopów przysługujących ich pracownikom jako rodzicom. Pracodawcy upewnią się, czy w praktyce prawidłowo stosują ograniczenia w zatrudnieniu dotyczące kobiet w ciąży oraz pracowników opiekujących się dziećmi do lat 4. Uzyskają także szczegółowe wyjaśnienia, w jakim zakresie, po zmianach przepisów, osobom korzystającym z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy.

Więcej na temat tej publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96045&pid=161105


 

Dziedziczenie krok po kroku - postępowanie spadkowe po zmianachDZIEDZICZENIE KROK PO KROKU - POSTĘPOWANIE SPADKOWE PO ZMIANACH

 

Autor:  RYSZARD KUBACKI

 

Od 18 października 2015 r. zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy są lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostawione przez spadkodawcę została ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. W publikacji przedstawmy kolejno co się zmieniło w przepisach i jak zmieniła się tym samym sytuacja prawna spadkobierców.

Więcej na temat tej publikacji: http://www.nexto.pl/rf/pr?p=96031&pid=161105