Wiadomość

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2012 r. (sygnatura akt IV CSK 56/12) wynagrodzenie za instalację na działce powinno być ustanowione jednorazowo. Wynagrodzenie należne na podstawie Kodeksu cywilnego powinno uwzględniać cały uszczerbek będący następstwem ustanowienia służebności przesyłu, w tym także zmniejszenie jej wartości. Wynagrodzenie nie może być zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej”. Błędne jest również twierdzenie, że wynagrodzenie jednorazowe przysługuje „za ustanowienie służebności”, a wynagrodzenie okresowe –„za trwanie służebności”.

Wynagrodzenie powinno być w formie jednorazowej, ale nie musi, strony mogą ustalić wynagrodzenie okresowe. Różnica w sposobie zapłaty nie zmienia jednak faktu, że jest to jedno wynagrodzenie, ustalane przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na jego wysokość i mające równoważyć w całości konsekwencje trwałego obciążenia nieruchomości. Zakres ograniczeń własności zależy w szczególności od rozmiaru i przeznaczenia nieruchomości oraz od rodzaju, usytuowania i sposobu korzystania z urządzeń przesyłowych. Wynagrodzenie należy się właścicielowi nieruchomości obciążonej za samo ustanowienie służebności, ma zrekompensować ograniczenie w korzystaniu z niej, przy uwzględnieniu stopnia ingerencji w prawo własności, i jest niezależne od poniesienia szkody.

Źródło: www.eligo.biz.pl