Wiadomość

Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowePowołanie do spadku jest instytucją, z której wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej. Zgodnie z treścią art. 926 § 1 k.c. wynika ono z ustawy albo z testamentu, które są jedynymi źródłami powołania do dziedziczenia występującymi w polskim prawie. Podstawą powołania do dziedziczenia ustawowego jest ustawa, natomiast powołanie do spadku w przypadku dziedziczenia testamentowego następuje na podstawie testamentu, czyli aktu woli spadkodawcy umożliwiającym zrealizowanie mu swoich zmierzeń na wypadek śmierci.

Sugerując się kolejnością wyliczenia tytułów powołania do spadku, zawartych w art. 926 § 1 k.c., należałoby stwierdzić, że ustawa ma pierwszeństwo przed testamentem. Jednak w rzeczywistości pierwszeństwo przyznać należy dziedziczeniu testamentowemu, czyli woli spadkodawcy, która została przez niego wyrażona w testamencie.