Wiadomość

pexels photo 10

 

Naruszenia znaków towarowych w niektórych branżach to chleb powszedni. Wykrywając naruszenie np. w Internecie warto zrobić print screen i potwierdzić ten fakt u notariusza (wówczas mamy niezbity dowód). Zanim złożymy pozew, który może być początkiem długiego procesu sądowego, zaleca się złożyć pismo przedprocesowe. Naruszyciel będzie miał szanse odnieść się do swojego czynu i być może z punktu widzenia naszego interesu ugoda okaże się korzystniejsza.

 

Ważne elementy, które należy zawrzeć w piśmie o naruszenie praw do znaku towarowego:

-data i miejsce sporządzonego pisma

-oznaczenie żądającego

-oznaczenie wzywanego

-krótki opis stanu faktycznego

-oznaczenie podstawy prawnej żądania

-określenie treści żądania

-wskazanie charakteru żądań i terminu oczekiwania na dobrowolne spełnienie żądania

-podpis podmiotu upoważnionego

 

 

Bardzo ważne jest wyraźne określenie żądania, dlatego należy precyzyjnie operować słownictwem w tym zakresie. W przypadku producentów najczęściej występuje żądanie:

-zaprzestania oznaczania znakiem naruszyciela produktów

-zaprzestania używania znaku towarowego w celach reklamowych

-zaprzestania używania znaku towarowego na dokumentach w celach informacyjnych

-wydania informacji dotyczących uzyskanych korzyści majątkowych

-zapłaty odszkodowania (tyle ile wynosi opłata licencyjna za użycie znaku towarowego)

-usunięcia znaku towarowego z produktów wprowadzonych do obrotu

- zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych, w których jest użyty znak towarowy

-opublikowania wyjaśnień w prasie branżowej (można określić techniczne szczegóły takiego ogłoszenia takie jak np. wymiar powierzchni reklamowej, którą wykupi pozwany)

- ujawnienia informacji np. jakie ilości towaru zostały wprowadzone na rynek

 

Przy wykryciu naruszenia należy działać natychmiastowo, aby naruszający nie czerpał w dalszym ciągu korzyści majątkowych. W tym momencie duża część działań reklamowych odbywa się w Internecie. Głównym narzędziem sprzedażowym jest Google Adwords. Bardzo łatwo możemy dokonać zgłoszenia do firmy Google, które spowoduje, iż reklamy naruszyciela zostaną zablokowane. Co ciekawe Google w krajach należących do UE I EFTA nie zabrania wyświetlania reklamy  na podstawie wpisanych słów kluczowych w wyszukiwarce, które zawierają znaki towarowe konkurentów.  

                O wiele łatwiej jest bronić nazwy i logotypu swojego przedsiębiorstwa, gdy jest zarejestrowany w odpowiednim urzędzie. Dla sądu świadectwo ochronne to bardzo mocny dowód, który przyspiesza przebieg procesu sądowego. Rejestrując znak towarowy należy się odpowiednio przygotować poprzez zbadanie czystości  znaku towarowego. Dzięki aplikacjom mobilnym proces ten został bardzo przyspieszony. Procedura rejestracji znaku towarowego przebiega często bezproblemowo. Jeśli używamy w nazwie znaku towarowego nazwę miasta należy mieć odpowiednie pozwolenie. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wszystkie opłaty związane z procedurą należy uiszczać w terminie, ponieważ urzędy nie dają taryf ulgowych.