Wiadomość

m fotolia 91147296 subscription monthly m 25 milionów – szacuje się, że tyle osób w przeciągu ostatnich kilku lat, pokusiło się o otworzenie rachunku polisolokaty w bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych. Brak rzetelnej polityki informacyjnej podczas sprzedaży tych produktów spowodował, że wielu klientów nie zdawało sobie sprawy z ryzyka związanego z istnieniem wysokich opłat likwidacyjnych czy też świadczeń wykupu. Czy koszty te mogą być utożsamiane ze świadczeniem głównym, zawieranym w każdej umowie?

Argumenty towarzystw ubezpieczeniowych

Na samym początku warto poznać argumenty instytucji sprzedających produkty polisolokaty. Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują się na niejasno określone zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, w których to opłaty likwidacyjne mają być zabezpieczeniem poniesionych przez Towarzystwa kosztów. Inaczej mówiąc, jeśli otwieramy daną polisolokatę, powinniśmy liczyć się z kosztami wynikającymi ze wcześniejszej likwidacji produktu.

Kolejny argument ze strony Towarzystw Ubezpieczeniowych to powoływanie się na zapisy z art. 13 ust. 4 pkt 2 u.d.u., w którym to opłaty likwidacyjne mogą być interpretowane jako świadczenia główne klienta. Skąd takie przypuszczenie?  Według ustawy, w produktach typu polisolokaty, ubezpieczyciel ma obowiązek ustalić koszt wykupu takiego rachunku już w momencie podpisywania umowy ubespieczenia. Nie oznacza to jednak, że świadczenie wykupu polisolokaty musi być zrównane z jej świadczeniem głównym.

 

Dowody potwierdzające szkodliwość opłat likwidacyjnych

Należy pamiętać, że prawo zabezpiecza interesy konsumentów i w obliczu wytaczanych przez ubezpieczycieli argumentów orzecznistwo Sądowe oraz stanowisko Rzecznika Finansowego jednoznacznie obala wysuwane przez ubezpieczycieli tezy. Przede wszystkim, uznawanie świadczenia i wartości wykupu za jedną i tę samą opłatę, jest całkowicie bezpodstawne i błędne. Co więcej, wykup ubezpieczenia nie jest nawet świadczeniem ubocznym; nie ma więc żadnej podstawy prawnej, abyśmy musieli ponosić tak duży koszt na rzecz likwidacji polisolokaty.

Główne powody, dla których klienci musieli płacić tak duże sumy opłat likwidacyjnych, to:

  • błędna analiza warunków ubezpieczeń,

  • mylenie pojęć świadczenia głównego i świadczenia wykupu,

  • nieprawidłowa interpretacja ustaw.

Zgodnie z orzeczeniami Sądów i oceną Rzecznika Finansowego opłata likiwdacyjna nie stanowi głównego świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dowiedz się więcej na temat zamykania polisolokat oraz zwrotu opłat likwidacyjnych na stronie: Oplatylikwidacyjne24.pl