Wiadomość

Dzierżawa przedsiębiorstwaW momencie gdy brakuje czasu, koncepcji czy możliwości finansowych na rozwijanie przedsiębiorstwa sprzedaż firmy nie jest jedyną możliwością. Innym, równie opłacalnym sposobem jest Dzierżawa Przedsiębiorstwa.

W Polsce jest to jeszcze mało znany i rzadko spotykany sposób działania, choć może być znacznie bardziej atrakcyjny niż sprzedaż firmy. Wydzierżawiając przedsiębiorstwo właściciel nie pozbywa się aktywów jednocześnie czerpiąc korzyści.

Umowa dzierżawy  wymaga poświadczenia notarialnego oraz ujawnienia tej informacji w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. Przedmiotem takiej umowy może być zarówno całość przedsiębiorstwa jak i jego część, a  w zamian pobierany jest czynsz, który może być określony sumą pieniężną, ułamkową częścią pożytków, lub świadczeniami innego rodzaju.

Na wydzierżawiającym leży obowiązek wydania przedmiotu umowy w stanie zapewniającym możliwość wykonywania określonej w umowie działalności. Obowiązkiem dzierżawcy jest zapłata czynszu, który zazwyczaj płacony jest z dołu, oraz inwestycja w przedsiębiorstwo aby zachować je w stanie niepogorszonym. Inne zmiany w przedmiocie umowy zazwyczaj uzależnione są od zgody wydzierżawiającego co pozwala wydzierżawiającemu cały czas mieć nadzór nad swoją firmą.  Również pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, gdyż zarówno przy sprzedaży jak i dzierżawie dochodzi do przejęcia zakładu pracy, a więc pracodawca jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracownikom zatrudnionym inaczej niż na umowę o pracę.

Dzierżawa przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do sprzedaży daje możliwość dzierżawcy zainwestowania w firmę bez potrzeby posiadania dużych nakładów finansowych, a wydzierżawiającemu przynosi stały dochód bez zbycia swojej firmy. Po rozwiązaniu umowy między podmiotami przedsiębiorstwo powraca do wydzierżawiającego dając możliwość ponownej dzierżawy lub prowadzenia firmy samemu.

Ergo Ad Rem Sp. z o.o.

JP