Wiadomość

Nieodpłatna pomoc prawnaOd początku roku 2016 w całej Polsce miał zacząć funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. 

W dniu 12 stycznia wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że według bieżących danych w całej Polsce działają 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji wojewodów.

Według zapisów ustawy (Art. 4. 1.) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

Nieumyślne paserstwoUSTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(…)Art. 292.
§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.(…)”

Wydawać by się mogło, że jeżeli dokonujemy zakupu w dobrej wierze (bez świadomości, że produkt kupowany został uzyskany za pomocą czynu zabronionego), nie grozi żadna odpowiedzialność za taki zakup.

Od 1 stycznia 2016 wzrosły minimalne stawki opłat za czynności adwokackie.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackiestawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawiają się następująco:

  • przy wartości sporu do 500 zł stawka 120 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 500 zł do 1500 zł stawka 360 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 1500 zł do 5000 zł stawka 1200 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 5000 zł do 10 000 zł stawka 2400 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł stawka 4800 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł stawka 7200 zł;
  • przy wartości sporu powyżej 200 000 zł stawka 14 400 zł.

Dzierżawa przedsiębiorstwaW momencie gdy brakuje czasu, koncepcji czy możliwości finansowych na rozwijanie przedsiębiorstwa sprzedaż firmy nie jest jedyną możliwością. Innym, równie opłacalnym sposobem jest Dzierżawa Przedsiębiorstwa.

W Polsce jest to jeszcze mało znany i rzadko spotykany sposób działania, choć może być znacznie bardziej atrakcyjny niż sprzedaż firmy. Wydzierżawiając przedsiębiorstwo właściciel nie pozbywa się aktywów jednocześnie czerpiąc korzyści.

Umowa dzierżawy  wymaga poświadczenia notarialnego oraz ujawnienia tej informacji w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. Przedmiotem takiej umowy może być zarówno całość przedsiębiorstwa jak i jego część, a  w zamian pobierany jest czynsz, który może być określony sumą pieniężną, ułamkową częścią pożytków, lub świadczeniami innego rodzaju.